Kollégiumunk, a Gyulai SzC Székely Mihály Szakképző Iskolája és Kollégiuma feladatellátás szempontjából a városban működő két középiskola oktatási intézményeiben tanuló diákok számára nyújt elhelyezést. A 2016/17-as tanév kezdetén 4 megye, 26 településéből 90 tanulót fogadtunk. Épületünk kétemeletes, melyből az első és második szinten a lányok, míg a földszinten, külön szárnyban a fiúk kerülnek elhelyezésre.

Kollégiumunk közvetlenül az iskola mellett, csendes környezetben biztosítja a tanulók számára a tanulás, pihenés, szabadidős tevékenységek feltételeit. Arra törekszünk, hogy a tanulói érdeklődésen alapuló tevékenységet minél színesebbé tegyük,rendelkezünk pingpong asztallal, illetve 17 db kerékpárral,valamint használhatják a jól felszerelt kondicionáló termünket. Hetente két alkalommal lehetőség nyílik a városi sportcsarnokban különböző labdajátékok űzésére. Jelenleg a labdarúgás és a floorball iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés. Tanévkezdéskor a nevelőtestület által meghirdetett szakkörkínálat és ajánlat alapján minden kollégistának lehetősége nyílik arra, hogy tehetségének és érdeklődési körének megfelelően kapcsolódjon be a kollégiumi programokba.

Különös gondossággal őrizzük hagyományainkat, melyek felölelik a teljes tanévet:

  • Az elsősök fogadása és a gyíkavató
  • Kollégiumi asztalitenisz és sakk bajnokság
  • Mikulás ünnepség, a diákok megajándékozása
  • Karácsonyi ünnep
  • Farsang
  • Tavaszköszöntő
  • Végzős kollégisták búcsúztatása

Az informatikai ismeretek elsajátításához 12 számítógép áll a diákok rendelkezésére. A számítógépes hálózat módot ad arra, hogy tanulóink kihasználják az internet nyújtotta lehetőségeket, biztosítva az oktatás hatékonyságának növelését, segítve az esélyegyenlőség megvalósulását.

A kollégiumi ellátás díjmentes, a diákoknak csak az igénybe vett étkezést kell kifizetniük, mely jelenleg 700 Ft/nap, ami háromszori étkezést jelent.

Célunk olyan intézményi légkör kialakítása, amelyben valamennyi diákunk „második otthonaként” értékeli és szereti a kollégiumunkat

Frcska Zoltán kollégiumvezető