A javítóvizsga (új) időpontja: 2021. augusztus 25. (szerda) - 8.00 óra

Érkezés: 7.45-ig mindenkinek meg kell jelennie a tájékoztatón, ami az iskola

könyvtárában lesz.

Megjelenés: alkalomhoz illő öltözet, az iskola házirendje szerint.

Kérjük, hogy mindenki hozza magával a bizonyítványát!

Javítóvizsga témakörei - osztályok szerint:

A felkészüléskor használd a tankönyveket, illetve az iskolai jegyzeteket!