A hiányszakma azt jelenti, hogy bizonyos szakképzettségű munkaerőből kevesebb van, mint amennyire a nemzetgazdaságban szükség volna, ezért a hiányszakmák választását az állam különféle kedvezményekkel támogatja. Hivatalosan azokat a szakmákat tekintik hiányszakmának, amelyet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok az adott régióra vonatkozóan a gazdaság által igényelt szakképesítésként jelölnek meg. Az ösztöndíjra jogosító hiányszakmák régiónkénti listáját a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok évenként meghatározzák.

A hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulókat, tanulmányi eredményük alapján, ösztöndíj illeti meg, Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj-ban részesülnek. Az ösztöndíj havi mértéke szakközépiskolai tanulmányok esetében 10 és 35 ezer, míg szakgimnáziumi tanulmányok esetében 20 és 50 ezer forint között van, a tanulmányi átlag függvényében. Például egy szakközépiskolai tanuló 3,51 és 4,0 tanulmányi átlag között húszezer, míg a szakgimnáziumi tanuló harmincezer forint ösztöndíjra jogosult. Amennyiben a tanuló a duális képzés értelmében külső gyakorlati helyen tölti a szakmai gyakorlatát, akkor további több mint 20 000 Ft összegű tanulói juttatásra jogosult, így ha a tanuló jól tanul, havi összes juttatása ösztöndíjjal együtt meghaladhatja az 55 000 Ft-ot. Érdemes tehát ezen szakmák közül választani, hiszen az ösztöndíj mellett a hiányszakmát tanulók az átlagosnál jobb elhelyezkedési és kereseti lehetőségekre számíthatnak. Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történő átutalással kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani.

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként – a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével – meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell megállapítani.
  
 Nem részesülhet szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban:
  • az a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát
  • a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.
 
A 2019/20. tanévben támogatott, intézményünkben oktatott hiányszakmák 
1. asztalos    
2. eladó
3. festő, mázoló, tapétázó                                        
4. kőműves 
5. női szabó
6. pék-cukrász
 
Várjuk a tanulók jelentkezését az ösztöndíjjal támogatott hiányszakmákra!