A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 12. C osztályának tanulóit és osztályfőnökét több éves ismeretség, barátság köti össze iskolánkkal. A Határtalanul! program keretén belül utoljára a tavalyi évben látogattak el hozzánk. 

Akkor szomorúan váltunk el, mert tudatosult bennünk, hogy a pályázati program keretén belül többé már nem találkozhatunk, pedig szoros barátságok szövődtek a szarvasi és a nagyenyedi diákok között. Már ekkor elhatároztuk, hogy meglepjük őket és elutazunk a ballagásukra.

A ballagók és osztályfőnökük mit sem sejtettek a látogatásunkról, a meglepetést sikerült teljesen titokban tartani. A ballagás napján, 2019. június 1-jén az utolsó osztályfőnöki órájukra toppantunk be és adtuk át iskolánk tarisznyáját, amit a saját ballagó batyujukkal együtt, büszkén vállukra is vettek. Szem nem maradt szárazon a meghatódottságtól. A ballagás kezdetét és végét a kollégium udvarán álló harangok kongatása jelezte. A harangszó még meghatóbbá tette az ünnepséget. A ballagó diákok Nagyenyed környéki népdalfeldolgozásokat énekeltek búcsúzásként, miközben a 11. évfolyam diákjai élő sorfallal kísérték őket. Igazgatónőnk, Ozsváth Zsuzsanna a ballagás keretén belül is köszöntötte a nagyenyedi diákokat és tanáraikat. Szavaival az összetartozás és a hagyományápolás fontosságát hangsúlyozta, szakmai és magánéleti sikereket kívánt.

A ballagás után Torockóra utaztunk, ahol a VI. Duna nap programjai zajlottak. Rövid sétát tettünk a Székelykőhöz, majd a koncertek és az esti tűzijátékot követve együtt énekeltük el a magyar és a székely himnuszt. Utunkat színesítette a kolozsvári botanikus kert meglátogatása, valamint a kiskohi Medve-barlangban tett hűsítő séta.

Köszönjük a Gyulai Szakképzési Centrumnak, illetve a Székely Mihály Szakképzésért Alapítványnak, hogy támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy mind a nagyenyedi, mind a magyar diákok életre szóló élményt szerezhettek.

Surina Nóra szaktanár