Tiszavári Sándor (1943–2021)

Szomorú szívvel búcsúznak volt kollégái, volt tanítványai a kiváló pedagógustól, nevelőtől, munkatárstól. 
Tanár Urat nagyon sokan ismerték és tisztelték a városban, számtalan általános iskolás, középiskolás diák és főiskolai hallgató került ki a kezei alól.

Tiszavári Sándor 1966-ban matematika – kémia – műszaki ismeretek és gyakorlatok általános iskolai tanár, 1986-ban pedagógiai előadó végzettséget szerzett. 
Pályakezdő pedagógusként a szarvasi 2. Számú Általános Iskolában tanított 1966–1974 között, majd 1974-től 1998-ig a szarvasi Óvónőképző Főiskola adjunktusa volt.
Munkája mellett 1967–1983 között a „Székely” előd intézményében, a 615. számú Szakmunkásképzőben óraadó tanárként is dolgozott.
1998–tól 2004–ig, nyugdíjba vonulásáig a Székely Mihály Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diákotthon Vasút utcai tanműhelyének intézményegység-vezetője volt.
Sokoldalú pedagógusként, kiemelkedő nevelőként tanítványai tisztelték, akiknek sorsukat figyelemmel kísérte, szívügyének tekintette későbbi boldogulásukat. Szerette a kihívásokkal teli munkáját a nevelési folyamatban is. Műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanárként arra törekedett, hogy tanítványai szakmával a kezükben boldoguljanak az életben.
Kiváló gyakorlati érzékkel vezette az iskola Vasút utcai tanműhelyét. Fontosnak tartotta a szakmai gyakorlatok megszervezésekor a diákok munkatapasztalat szerzését.
Pedagógusként és vezetőként is következetes volt, komolyságával, tiszta emberséggel és szeretettel, de tiszteletet parancsoló szigorral igyekezett embert faragni a szakmát tanuló diákokból.
Nyugdíjas évei kezdetén sem szakadt el teljesen a pedagógiai munkától. A TSF Pedagógiai Karán óraadó, majd a Tessedik Sámuel Szakiskola igazgatója volt néhány évig.
Szeretett visszajárni a szakképző iskola rendezvényeire, kollégákkal beszélgetni, „matekosként – gyakorlatközeliként” érdekesebb dolgokra emlékezni.
Gondolkodására jellemző volt:
Nyugdíjba vonulásakor elmondta nekem, hogy a tanteremben melyik padsorban és hányadik padban ültem 38 évvel azelőtt. Ugyanis pályakezdő pedagógusként a 2. Számú Általános Iskola felső tagozatán matematikára tanított. Tiszteltem, mint volt tanáromat, Ő tisztelt mint vezetőjét.
Mély megrendüléssel búcsúzom volt tanítványaként, pedagógustársaként, vezetőtársaként.
Emlékét megőrizzük.

Kohut Andrásné címzetes igazgató