2021. szeptember 1-én, az iskola aulájában sorakoztak fel a kétéves érettségire készülő, valamint 9. és a 13. évfolyamos osztályok. A felsőbb évesek az iskolarádión keresztül tantermeikben kísérték figyelemmel a tanévnyitó ünnepséget, melyet Ozsváth Zsuzsanna igazgató asszony nyitott meg.

Az egy perces néma megemlékezés után Babits Mihály idézetével búcsúzott a nyáron elhunyt oktatótól, kollégától, baráttól:

"Jó oktató, aki virgács nélkül oktat! Választott, hű barát, ki sohase zaklat, de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat."

Néhány biztató és szép gondolat után megnyitotta a 2021/2022-es tanévet. Beszéde után
Kovács Alexandra és Rontó Fanni 10. évfolyamos diák előadásában egy középiskolába lépő diák vélt félelmeit, aggályait megfogalmazó, és azokat megcáfoló verset hallhattunk.

Folytatva a hagyományt a 9. évfolyamos osztályok és az újonnan belépő felsőbb évesek képviselői köszöntő okleveleket vehettek át igazgató asszonytól:

  • a 9. D technikumi osztály (osztályfőnöke Szerb Milán), az osztály tanulói informatika– és távközlés, fa- és bútoripar ágazatban tanulnak,
  • a 9. E szakgimnáziumi osztály (osztályfőnöke Kékesiné Gulyás Ildikó), a diákok pedagógia ágazatban tanulnak,
  • a 9. C technikumi osztály (osztályfőnöke Kasikné Terényi Mónika), az osztály tanulói szépészet, turizmus–vendéglátás ágazatban tanulnak,
  • az 1/13. C osztály (osztályfőnöke Kasikné Terényi Mónika), a diákok érettségi utáni kétéves képzésben vesznek részt, turisztikai technikus szakmát tanulnak,
  • az orientációs évfolyam (osztályfőnöke Andrej Éva),
  • a 9. G szakképző iskolai osztály (osztályfőnöke Szenes Iván), a diákok építőipar és kereskedelem ágazatban tanulnak,
  • a 9. H szakképző iskolai osztály (osztályfőnöke Hegedűs Bernadett), a diákok turizmus-vendéglátás ágazatban tanulnak,
  • a 2 éves érettségire felkészítő évfolyam (osztályfőnöke Farkasné Tóth Zsuzsanna),
  • az 5/13. D osztály (osztályfőnöke Harmati Ágnes), a diákok informatikai rendszerüzemeltető, fodrász, irodai titkár, pedagógiai– és családsegítő munkatárs, vendéglátásszervező szakmát tanulnak.

A Szózat elhangzása után az osztályok osztályfőnökeik vezetésével a tantermeikbe vonultak, ahol az új tanévvel kapcsolatos információkhoz jutottak, és ezzel mindenki számára megkezdődött a 2021-2022-es tanév.

Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna