Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány bemutatása

Az alapítvány adatai

 • 2000. január 28-án a jogerőre emelkedett végzés alapján bejegyezte   a Gyulai Törvényszék
 • A 2014. szeptember 27. napján a  jogerőre emelkedett  végzés alapján a Gyulai Törvényszék az alapítványt az új törvényi előírásoknak megfelelően közhasznú szervezetté minősítette
 • Székhely:  Szarvas, Vajda P. u. 20. szám
 • Nyilvántartási szám: 04-01-000176
 • Adószám:18382938-1-04
 • Bankszámlaszám: OTP Bank 11733058-20028589-00000000

Az alapítvány főbb  céljai

A szakképző iskolába járó, szakképzésben  tanuló- kiemelkedő eredményeket elérő, valamint rászoruló-  diákok  nevelésének-oktatásának segítése, támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, különös tekintettel a szakképzésre
 • Idegen nyelv tanulásának elősegítése ( szakmai nyelv)
 • Az iskolai szabadidős programok támogatása
 • Tanulmányi és osztálykirándulásokhoz való hozzájárulás
 • Tanulmányi-, sportversenyek lebonyolításának előmozdítása
 • Hátrányos helyzetű tanulók támogatása
 • Nehéz körülmények között élő diákok segítése
 • Iskolai évkönyv megjelenéséhez hozzájárulás
 • Kötelező feladaton túli szakmai munka támogatása
 • Iskolai kulturális programok, rendezvények támogatása
 • Az iskolai szakkönyvtár   gyarapításához való  hozzájárulás
 • A szakképzéshez tartozó információhordozók fejlesztése, bővítése
 • Informatikai oktatás fejlesztése
 • Tehetséggondozás feladataihoz hozzájárulás
 • A szakképzéshez kapcsolódó pályázati programok szervezése

Alapítók

Gombár Pál, Kovácsné Komár Katalin,  Kiszely András,   Medvegyné  Skorka  Anna, Sonkolyné Szekerczés  Margit

A kuratórium volt elnökei, tagjai

 • Elnökök voltak: Szili Tibor, Bodó Krisztina
 • Titkárok voltak: Králik Judit, Szakácsné Szűcs Marianna
 • Tagok voltak: Sindelné Kovács Anna,  Mocskonyi Gábor

Kuratórium tagjai

 • Elnök: Kohut Andrásné
 • Titkár: Szél Zsuzsanna
 • Tagok: Sonkolyné Szekerczés Margit,  Sutyinszkiné Nagy Zsuzsanna, Tóthné Lipták Erzsébet, Farkas Tamás

Néhány lényegesebb támogatás az alapítvány részéről

 • Évkönyv kiadásához hozzájárulás
 • Szakmatörténeti kiállító terem berendezéséhez hozzájárulás
 • Kozmetikai berendezések vásárlása
 • Televízió, erősítő,  egyéb eszközök beszerzése
 • Udvari sporteszközök, pavilon elkészítésének támogatása
 • Végzős diákok jutalmazása, tanév végi jutalmazások
 • Kirándulások támogatása: Erdély, Vajdaság, barlangtúrák, szakmai tanulmányutak
 • Nyílt Napok támogatása
 • Színházbérletek vásárlása
 • Tanulmányi és sportversenyek támogatása
 • Ballagási ruhák vásárlásához hozzájárulás
 • Mesterségek tábora kiadásainak fedezése
 • Erasmus+ pályázati programok szervezése
 • stb.

Az alapítvány főbb bevételi forrásai

 • Adók 1 %-a
 • Magánszemélyek befizetései
 • Erasmus+ pályázati  forrás
 • Alapítványi bál bevétele

Alapítványi bál

A Szakképző iskolával közösen 2000 óta kerül megrendezésre a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány bálja, melynek megszervezése  a diákok javát szolgálja. Ezen alkalommal az alapítvány elismeréseket ad át .